Dr.Thanakrit

Dr.Thanakrit Oungchitpaisan.

ทันตแพทย์ธนกฤต (หมอเซี้ย) เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) และการปลูกรากฟันเทียม, มุ่งหวังที่จะช่วยผู้ป่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ในด้านทันตกรรมมากกว่า 10 ปี หมอเซี้ย มีทักษะในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคปริทันต์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม แก้ยิ้มเห็นเหงือก หรือ gummy smile ปลูกเหงือก เสริมกระดูกและเนื้อเยื่อเทียม รวมถึงการปลูกรากฟันที่ทันสมัย วิธีการที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วย ได้รับการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล พร้อมการรักษาที่รวดเร็ว ทำให้เกิดการบาดเจ็บน้อย

ลักษณะงานที่คุณหมอมีความถนัด

รากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ ฟันผุ โรคปริทันต์ รำมะนาด

ศัลยกรรมเกี่ยวกับเหงือก

ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเหงือก เพื่อแก้ไขปัญหาเหงือกร่น หรือการตัดเหงือกเพื่อความสวยงามในบริเวณฟันหน้าเพื่อแก้ยิ้มเห็นเหงือก

การเสริมสันกระดูก

กาารเสริมสันกระดูกให้มีความหนา เพื่อรองรับรากฟันเทียม หรือเพื่อการใส่สะพานฟันให้เกิดความสวยงาม ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

การรักษาโรคเหงือก

รักษาโรคเหงือก แก้ปัญหาหินปูน หรือ หินน้ำลายสะสมใต้เหงือก เหงือกบวมอักเสบ ฟันโยก เหงือกร่น ให้เหงือกกลับมามีสุขภาพที่ดี

รีวิวบางส่วนจากคนไข้ของคุณหมอ