Dr.Thanakrit

Dr.Thanakrit Oungchitpaisan.

ทันตแพทย์ธนกฤต (หมอเซี้ย) เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) และการปลูกรากฟันเทียม, มุ่งหวังที่จะช่วยผู้ป่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ในด้านทันตกรรมมากกว่า 10 ปี หมอเซี้ย มีทักษะในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคปริทันต์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม แก้ยิ้มเห็นเหงือก หรือ gummy smile ปลูกเหงือก เสริมกระดูกและเนื้อเยื่อเทียม รวมถึงการปลูกรากฟันที่ทันสมัย วิธีการที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วย ได้รับการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล พร้อมการรักษาที่รวดเร็ว ทำให้เกิดการบาดเจ็บน้อย

ลักษณะงานที่คุณหมอมีความถนัด

รากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ ฟันผุ โรคปริทันต์ รำมะนาด

ศัลยกรรมเกี่ยวกับเหงือก

ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเหงือก เพื่อแก้ไขปัญหาเหงือกร่น หรือการตัดเหงือกเพื่อความสวยงามในบริเวณฟันหน้าเพื่อแก้ยิ้มเห็นเหงือก

การเสริมสันกระดูก

กาารเสริมสันกระดูกให้มีความหนา เพื่อรองรับรากฟันเทียม หรือเพื่อการใส่สะพานฟันให้เกิดความสวยงาม ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

การรักษาโรคเหงือก

รักษาโรคเหงือก แก้ปัญหาหินปูน หรือ หินน้ำลายสะสมใต้เหงือก เหงือกบวมอักเสบ ฟันโยก เหงือกร่น ให้เหงือกกลับมามีสุขภาพที่ดี

รีวิวบางส่วนจากคนไข้ของคุณหมอ

Resume

12+ Years of Experience

ประวัติการศึกษา

2552
University of Studies

ปริญญาตรี

ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553-2557
คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

เข้าอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา

ประวัติการทำงาน

2558 - ปัจจุบัน
คลินิกทันตกรรม และโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร

ทันตแพทย์โรคเหงือก และรากฟันเทียม

ปัจจุบันคุณหมอทำงานที่คลินิกเอกชน และโรงพยาบาลเอกชน เน้นทำงานด้านรากฟันเทียม และโรคเหงือก

2552 - 2557
คลินิกทันตกรรม และโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทำงานเกี่ยวกับรากฟันเทียม และโรคเหงือก รวมถึงทันตกรรมทั่วไป

2552 - 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทำงานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุข ดูแลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และให้การรักษาทั่วไป เน้นกลุ่มประชาชนสิทธิบัตรทอง และข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

ความสามารถ

ทันตกรรมรากฟันเทียม

95%

ทันตกรรมด้านความสวยงาม

75%

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

80%

โรคเหงือก (ปริทันต์)

90%

Portfolio

My Works
image
สะพานฟันแตก เลยตัดสินใจเลือกทำรากฟันเทียม

สะพานฟันแตก เลยตัดสินใจเลือกทำรากฟันเทียม

Videos
รักษารากฟันแต่เอาไม่อยู่…สุดท้ายต้องถอน

รักษารากฟันแต่เอาไม่อยู่…สุดท้ายต้องถอน

Videos
ฟันหน้าหักจากอุบัติเหตุ-_-รากเทียมตอบโจทย์อีกครั้ง

ฟันหน้าหักจากอุบัติเหตุ-_-รากเทียมตอบโจทย์อีกครั้ง

Videos
ฟันผุ-แล้วรากเน่า….จนต้องสูญเสียฟัน

ฟันผุ-แล้วรากเน่า….จนต้องสูญเสียฟัน

Videos
ปลูกกระดูกไม่น่ากลัวอย่างคิดจริงไหม

ปลูกกระดูกไม่น่ากลัวอย่างคิดจริงไหม

Videos
ตัดสินใจทำรากเทียม เพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น

ตัดสินใจทำรากเทียม เพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น

Videos
แลกกับความเจ็บเล็กน้อย ผมว่าคุ้มค่าทีเดียว

แลกกับความเจ็บเล็กน้อย ผมว่าคุ้มค่าทีเดียว

Videos
เจ็บน้อยกว่าถอนฟัน ทำรากเทียมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

เจ็บน้อยกว่าถอนฟัน ทำรากเทียมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

Videos
ทนปวดฟันมาเป็นปี…สุดท้ายรากฟันตายใช้งานไม่ได้แล้ว

ทนปวดฟันมาเป็นปี…สุดท้ายรากฟันตายใช้งานไม่ได้แล้ว

Videos
ใส่รากเทียม

ใส่รากเทียม

Videos

Contact

Get in Touch

086-322-3909

เดอะเด้น สาขารัชโยธิน

094-990-9644

เดนทัลอิมเมจ สาขาพระราม2

097-007-7577

เดนทัลอิมเมจ สาขาลาดพร้าว

099-338-6699

เดนทัลอิมเมจ สาขารามอินทรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ?