เจ็บน้อยกว่าถอนฟัน ทำรากเทียมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด