ฟันหน้าหักจากอุบัติเหตุ-_-รากเทียมตอบโจทย์อีกครั้ง