คุณหมอได้รับรางวัลอะไรมาบ้าง ?

image

มีการประกวดการทำรากฟันเทียม โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิตอล (วางแผนในคอมพิวเตอร์) ในการรักษารากฟันเทียมในบริเวณฟันหน้า

เป็นการส่งผลงานจากคุณหมอระดับประเทศ ซึ่งหมอได้รับรางวัล the first runner ครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ