Monthly Archives: June 2023

ทำรากเทียมเจ็บไหม

การปลูกรากฟันเทียม เป็นการทดแทนส่วนของฟันธรรมชาติ โดยใช้รากฟันเทียมที่ผลิตจากวัสดุไทเทเนี่ยม ซึ่งเป็นวัสดุที่มีการเข้ากันได้กับร่างกายมากที่สุด ดังนั้น จึงทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือ อักเสบน้อยมาก หากจะมีการปวดหรือบวมมาก อาจมีสาเหตุมาจาก การปลูกกระดูกเทียมเยอะ หรือการดูแลแผลไม่ดี เช่นหยุดเลือดได้ไม่ดี ฟันปลอมกดบริเวณแผล หรือตัวคนไข้เองมีการตอบสนองที่ไม่ค่อยดีต่อการรักษา ทั้งนั้น เกิดขึ้นได้น้อยมาก และส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน 1-3 วัน ส่วนอาการบวมอาจคงอยู่ 5-14 วันครับ